ZEVAS Vraclav a.s.

ZEVAS Vraclav a.s. je zemědělský podnik zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou. Rostlinná výroba produkuje jak objemná i jadrná krmiva pro zvířata tak i tržní plodiny. Živočišná výroba je rozdělena na dva úseky: skot na produkci mléka a výkrm prasat.

Rostlinná výroba

Nejdůležitějšími plodinami, které pěstuje akciová společnost jsou pšenice ozimá, ječmen ozimý, řepka a kukuřice. Dále jsou v osevních postupech zastoupeny i pícniny.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka. Průměrný stav dojnic je necelých 400 ks s roční užitkovostí kolem 9 400 litrů mléka. Zevas Vraclav ze 100 % vlastní společnost DUMAN s.r.o., která je výhradně orientována na výkrm prasat.

Bioplynová stanice

V roce 2009 byla uvedena do provozu bioplynová stanice v Sedleci o výkonu 1 MW. Zevas Vraclav vlastní 30 % na základním kapitálu společnosti BIO VM s.r.o. Vysoké Mýto. Substrátem - vstupní surovinou pro bioplynovou stanici je kukuřičná siláž, travní senáž, kejda a hnůj pocházející z vlastní produkce ZEVAS Vraclav a.s.

Organizační struktura akciové společnosti

  • středisko správa a vedení
  • středisko rostlinná výroba
  • středisko živočišná výroba

Sedlec modernizace

V roce 2018 jsme provedli modernizaci střediska Sedlec.